Jeg bekrefter at informasjonen jeg har oppgitt er korrekt og at jeg vil motta SMS og e-post fra dere.

Informasjonen vil kun bli benyttet av senteret i kommunikasjonsøyemed og alle personopplysninger behandles i henhold til gjeldende forskrifter i Personopplysningsloven av 14. april 2000.

Utmelding medfører at alle dine personopplysninger vil bli slettet.