AllA barn föds med en röst

se till att de får höras

Tack!

med dig är det

0

SOM HAR TAGIT StÄLLNING

men fortfarande tystas barn och berövas rätten till…

Att gå i skolan

Att slippa gifta sig

Att slippa utsättas för våld

Jämställdhet

Tillbaka