vilken typ av planfadder vill du bli?

vill du bli fadder Till ett barn?

(flicka eller pojke)

barnfadder

vill du ge ett allmänt

stöd till flickor?

flickAfadder

barnfadder

Du blir fadder till ett barn i Afrika, Asien eller Latinamerika
200 kr/månad

Möjilighet att brevväxla med ditt fadderbarn

Stödjer ej det särskilda barnet, utan området där barnet bor

Projekten ditt stöd går till bestäms tillsammans med lokalbefolkningen

Plan väljer kön/ålder

flickAfadder

Allmänt stöd till vårt arbete för flickors lika villkor
- inte kontakt med ett enskilt barn

Du stödjer vårt arbete för att minska barnäktenskap, öka
flickors möjlighet att få utbildning, och stärka deras möjligheter
att påverka sitt liv och sin framtid.

100 - 200 kr/månad

Tillbaka Hem