130 miljoner flickor går inte i skolan

Utbilda varje flicka:

En flicka som får gå i skolan kommer sannolikt att gifta sig senare och föda färre och friskare barn.

En flicka med utbildning har större möjlighet att få ett bra jobb.

För varje extra år i skolan en flicka går ökar hennes framtida inkomst, vilket i sig ökar möjligheten för att även hennes egna barn ska kunna slutföra sin skolgång.

Plan arbetar med alla:

Plan International arbetar med flickor, pojkar, kvinnor och män för att uppnå flickors lika villkor. Hela samhället gynnas av jämställdhet.

Nästa
Tillbaka