Över 30 000 flickor tvingas gifta sig varje dag

Barn, inte brud:

Varje år tvingas 12 miljoner flickor att gifta sig innan de fyller 18 år – en tredjedel av dem gifts bort innan de fyllt 15 år.

Sociala tryck får familjer att gifta bort sina döttrar i låg ålder.

Utbildning är del av lösningen:

Utbildning är nyckeln till självständighet och ett skydd mot barnäktenskap.

Plan arbetar med alla:

Plan International arbetar med flickor, pojkar, kvinnor och män för att uppnå flickors lika villkor. Hela samhället gynnas av jämställdhet från dag 1.

Nästa
Tillbaka