Rätt till skydd mot våld

Nolltolerans mot våld:

Plan arbetar med jämställdhet i skolan för att förebygga våld mot flickor.

Våld i eller på väg till skolan kan vara ett hinder för flickors skolgång.

Därför arbetar vi för att skolan ska vara en trygg miljö både för flickor och pojkar.

Plan arbetar med alla:

Plan International arbetar med flickor, pojkar, kvinnor och män för att uppnå flickors lika villkor. Hela samhället gynnas av jämställdhet.

Nästa
Tillbaka