Traditioner och normer står i vägen

Jämställdhet från dag ett:

Flickor diskrimineras från dag ett. De får ofta mindre mat, omsorg och vård och riskerar till och med att överges. Både flickor och pojkar begränsas av snäva normer kopplade till kön, som att flickor ska vara undergivna och pojkar inte visa känslor

Vi arbetar för att alla barn ska värderas lika och ha lika möjligheter och rättigheter.

Plan arbetar med alla:

Plan International arbetar med flickor, pojkar, kvinnor och män för att uppnå flickors lika villkor. Hela samhället gynnas av jämställdhet.

Nästa
Tillbaka