stänga

Tack för att du också är med som fadder.

Tack för att du också är med som fadder. Bidragen från faddrarna finansierar program i Plan Internationals
52 programländer i Latinamerika, Asien och Afrika

84% av medlen går til till föremålet

Plan Sverige är godkända av Svensk insamlingskontroll